Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις.


Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθούν, ή τουλάχιστον η απάντηση που θα δοθεί δεν μπορεί να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη επιστημονικά, ξέρεις, με πειράματα, μετρήσεις, και τέτοια. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες αλλά ουσιαστικά παραμένουν θεωρίες, οι οποίες βασίζονται σε λογικά επιχειρήματα, στα μαθηματικά και στην παρατήρηση, αλλά πάντα θα υπάρχει  αμφιβολία για το αν η θεωρία επαληθεύεται στην πράξη, κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην απαντηθεί ποτέ.
Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση αυτό που φέρει τη «δυναμική» δεν είναι η απάντηση του εκάστοτε ερωτήματος αλλά το ίδιο το ερώτημα.

Το βασικό στοιχείο στην εξελικτική πορεία των πάντων, και του ανθρώπου φυσικά, εκτός από τη φυσική επιλογή δεν ήταν ποτέ οι απαντήσεις αλλά τα ερωτήματα που θέτονταν  και κυρίως οι διεργασίες που γινόταν προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα. Ανεξάρτητα από το αν τελικά κατέληγε σε κάποια απάντηση η διεργασία ήταν αυτή που επέφερε την εξέλιξη.

Γιατί σου τα γράφω όλα αυτά; Αφενός για το παρακάτω βίντεο* που θα δεις και αφετέρου για να καταλήξω στην ουσία που κρύβεται πίσω από τις ερωτήσεις, στη διεργασία του μυαλού. Ακριβώς αυτό, η διεργασία είναι πολύ σημαντική, να θέτουμε ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως να μην απαντηθούν ποτέ γιατί απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την απάντηση, αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία και το αποτέλεσμα της ίδιας της ερώτησης.  

Εντωμεταξύ, στο σχολείο σου μαθαίνουν για το σύμπαν, τους γαλαξίες, την ταχύτητα του φωτός και άλλα τέτοια, αλλά κάνεις δεν σου θέτει ερωτήματα, φαντάσου το αυτό, ένα σχολείο πιο δημιουργικό το οποίο να σου θέτει αναπάντητα ερωτήματα, ετερόκλητα και υποκειμενικά μεταξύ τους,  όπως: «Τι υπάρχει πέρα από το σύμπαν;», «Τι θα συμβεί αν ταξιδέψουμε με την ταχύτητα του φωτός;», «Ποια είναι η ιδιότητα του μποζονίου Higgs;», «Υπάρχει Θεός;», «Υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί;» κι άλλα τέτοια.  

*Τώρα δες το παρακάτω, το οποίο ήταν η αφορμή για αυτά που διάβασες παραπάνω.

Στο βίντεο αναρωτιέται, ο αφηγητής:
«Πόσα σύμπαντα υπάρχουν;» και
«Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης ζωής;».

Δεν έχω τις απαντήσεις, αλλά ξέρω να κάνω καλές ερωτήσεις.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) Εξισώσεις κίνησης

Περιοδικά ονομάζονται τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Π.χ. ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση εκκρεμούς, περιστροφή γης γύρω από τον ήλιο κ.ά. (Σκέψου μερικά ακόμη …) Στοιχεία περιοδικής κίνησης Κάθε περιοδική κίνηση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω τρία στοιχειά: Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου ή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων του φαινομένου. Η περίοδος είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής της είναι το 1 sec . Συχνότητα (f) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το σταθερό πηλίκο του αριθμού Ν των επαναλήψεων του φαινομένου σε κάποιο χρόνο t, προς το χρόνο αυτό.Δηλαδή:        Η συχνότητα είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης το 1 sec -1 ή 1 κύκλος/sec ή 1 Hz (Hertz) . Σχέση μεταξύ περιόδου – συχνότητας Επειδή σε χρόν

Ενέργεια Ταλάντωσης

Η ενέργεια της ταλάντωσης Ε (ή ολική ενέργεια) ενός συστήματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ισούται με την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα για να το θέσουμε σε κίνηση (ταλάντωση).  Η ενέργεια αυτή θα δίνεται από τη σχέση:  Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι το πλάτος Α καθορίζεται από την ενέργεια  της ταλάντωσης, δηλαδή από την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα ώστε  να αρχίσει να ταλαντώνεται. Σε όλη την διάρκεια της ταλάντωσης η ενέργεια παραμένει  σταθερή. Η ενέργεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι σταθερή και ανάλογη µε το τετράγωνο του πλάτους της. Απόδειξη της παραπάνω σχέσης. Αν το σώμα βρίσκεται ακίνητο στην θέση ισορροπίας, για να μετακινηθεί σε µια άλλη θέση πρέπει να του ασκηθεί κατάλληλη εξωτερική δύναμη F εξ . Κατά την μετακίνηση αυτή θα ασκείται στο σώμα και η δύναμη επαναφοράς.  Για να μετακινηθεί το σώμα στην θέση (x) θα πρέπει το μέτρο της εξωτερικής δύναμης να είναι ίσο µε το μέτρο της δύναμης επανα

Ταλάντωση και Ελατήριο

Ελατήριο ονομάζεται ένα μηχανικό εξάρτημα το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει μηχανική ενέργεια παραμορφώμενο προσωρινά. Συνήθως το σχήμα είναι ελικοειδές, αλλά υπάρχουν και ελατήρια σε σχήμα ράβδου, οι σούστες. Το κάθε ελατήριο μπορεί να παραμορφωθεί ως προς μία διάστασή του υπό την επίδραση δύναμης. Όταν ασκείται δύναμη σε αυτήν τη διάσταση, το ελατήριο παραμορφώνεται αποθηκεύοντας το έργο της δύναμης.   Ιδανικό ελατήριο Σε ιδανικά θεωρητικά ελατήρια ισχύει απόλυτα ο νόμος του Hook , δε χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον και τα ελατήρια μπορούν πάντα να επιστρέψουν στο αρχικό τους μήκος. Επίσης η μάζα του ιδανικού ελατηρίου θεωρείται αμελητέα. [Στην πραγματικότητα χάνεται μικρό ποσό ενέργειας στο περιβάλλον ως θερμική ενέργεια, ενώ η παραμόρφωση μπορεί να γίνει μόνιμη. Κάθε ελατήριο έχει κάποια όρια αντοχής αν τα υπερβούν θα παραμορφωθεί ή θα σπάσει. Επιπλέον, με την επαναλαμβανόμενη χρήση το υλικό χάνει τις ιδιότητές του λόγω μηχανικής κόπωσης και αν δεν

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) - Συνισταμένη Δύναμη

Από την Α΄ Λυκείου γνωρίζεις τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής (2 ος νόμος του Newton), ΣF=mα . Επίσης, όπως γνωρίζεις για να υπάρχει επιτάχυνση πρέπει να υπάρχει και δύναμη που ασκείται σε κάποιο σώμα. Στην Α.Α.Τ. ισχύει α=-ω 2 x, ο συνδυασμός αυτών των δυο σχέσεων δίνει τη σχέση:  Σ F=-m ω 2 x     Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από την Θ.Ι. της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. Όταν το σώμα περνά από την Θ.Ι. η συνολική δύναμη που δέχεται ισούται με μηδέν. (Για το λόγο αυτό, ονομάζεται θέση ισορροπίας της ταλάντωσης). Επίσης, στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης η ΣF είναι μεγίστη. Στο βίντεο δες το διάνυσμα της δύναμης επαναφοράς (είναι πάντα προς την θέση ισορροπίας).      Αν συμβολίσουμε το γινόμενο mω 2 με D (που είναι σταθερό για κάθε ταλαντωτή), δηλαδή D = mω 2 Τότε θα έχουμε τη σχέση που δίνει τ

Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα κάνει απλή αρμόνική ταλάντωση

Το είδες εδώ , τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σε ασκήσεις που έχουμε ένα σώμα συνδεδεμένο με ένα ελατήριο και μας ζητείται να αποδείξουμε ότι σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δουλεύουμε πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι αρκεί να αποδείξουμε ότι σε μιά τυχαία θέση της κίνησης του σώματος η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό μπορεί να γραφεί στη μορφή:  Σ F=-Dx Για το σκοπό αυτό ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1. Σχεδιάζουμε το ελατήριο στη θέση φυσικού μήκους (ΘΦΜ). 2. Σχεδιάζουμε το σύστημα ελατήριο - σώμα στη θέση ισορροπίας του (Θ.Ι.) και   σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. (γράφουμε:)  Στη θέση ισορροπίας του συστήματος ισχύει   ΣF=0 Από τη σχέση αυτή για τη συνισταμένη των δυνάμεων στη θέση ισορροπίας προκύπτει μια συνθήκη για τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στην κατάσταση ισορροπίας. Δηλαδη:  Σ F =0  ή   mg - F ελ  =0   ή    mg = kx 1  (1) 3. Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα όταν το σώμα