Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η εικόνα της επιστήμης.

Αν έπρεπε να σκιαγραφηθεί η επιστήμη, να δημιουργήσουμε μια εικόνα της, νομίζω η παρακάτω προσέγγιση αποτελεί, για μένα τουλάχιστον, την πληρέστερη:

Υπάρχει μια πραγματικότητα πίσω από τον κόσμο που παρουσιάζεται στα μάτια μας, πιθανώς μια πολυεπίπεδη πραγματικότητα, στην οποία τα φαινόμενα αποτελούν τα εξώτερα επίπεδα. Εκείνο που κάνει ο μεγάλος επιστήμονας είναι να προχωρεί σε τολμηρές υποθέσεις, σε θαρραλέες εικασίες για το ποιες είναι αυτές οι εσώτερες πραγματικότητες. 

Πρόκειται για κάτι που μοιάζει με το πλάσιμο ενός μύθου (ιστορικά, μπορούμε να βρούμε τις απαρχές των ιδεών του Νεύτωνα στον Ησίοδο, περνώντας από τον Αναξίμανδρο, και τα πρώτα ψήγματα των ιδεών του Αϊνστάιν στον Αριστοτέλη και τον Παρμενίδη, περνώντας από τους Φαραντέυ, Μπόσκοβιτς, Λάιμπνιτς και Καρτέσιο). Το μέτρο της τόλμης είναι η απόσταση ανάμεσα στον κόσμο των φαινομένων και στην εικαζόμενη πραγματικότητα, στις ερμηνευτικές υποθέσεις.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο, ιδιαίτερο είδος τόλμης – η τόλμη της πρόβλεψης πλευρών του κόσμου, των φαινομένων που δεν έχουν ακόμη παρατηρηθεί αλλά που θα  πρέπει να υπάρχουν, εφόσον η εικαζόμενη πραγματικότητα είναι (περισσότερο ή λιγότερο) σωστή, εφόσον οι ερμηνευτικές υποθέσεις είναι (κατά προσέγγιση) αληθείς. Αυτό το ιδιαίτερο είδος τόλμης είναι εκείνο που έχω συνήθως κατά νουν όταν μιλώ για τολμηρές επιστημονικές εικασίες. Είναι η τόλμη μιας εικασίας που διακινδυνεύει πραγματικά κάτι: να υποβληθεί σε δοκιμασία και να αναιρεθεί, να έλθει σε σύγκρουση με την πραγματικότητα.

Συνεπώς, η πρόταση μου ήταν, και είναι, ότι αυτή η δεύτερη τόλμη, μαζί με την ετοιμότητα για αναζήτηση δοκιμασιών και αναιρέσεων, είναι εκείνη που ξεχωρίζει την «εμπειρική» επιστήμη από τη μη επιστήμη και ιδίως από τους προεπιστημονικούς μύθους και από τη μεταφυσική.


Η παραπάνω θέση αποτελεί ένα απόσπασμα του βιβλίου: Η «Εντολή»του Γαλιλαίου, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης του Edmund Blair Bolles, σε μετάφραση του Διονύση Γιαννίμπα. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι, ίσως, η λογοτεχνική απόδειξη ότι η επιστημονική γραφή μπορεί να είναι ζωντανή, και ειδικά η ιστορία της επιστήμης, απολαυστική και κάθε άλλο παρά στεγνή και άνοστη.   
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) Εξισώσεις κίνησης

Περιοδικά ονομάζονται τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Π.χ. ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση εκκρεμούς, περιστροφή γης γύρω από τον ήλιο κ.ά. (Σκέψου μερικά ακόμη …) Στοιχεία περιοδικής κίνησης Κάθε περιοδική κίνηση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω τρία στοιχειά: Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου ή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων του φαινομένου. Η περίοδος είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής της είναι το 1 sec . Συχνότητα (f) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το σταθερό πηλίκο του αριθμού Ν των επαναλήψεων του φαινομένου σε κάποιο χρόνο t, προς το χρόνο αυτό.Δηλαδή:        Η συχνότητα είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης το 1 sec -1 ή 1 κύκλος/sec ή 1 Hz (Hertz) . Σχέση μεταξύ περιόδου – συχνότητας Επειδή σε χρόν

Ενέργεια Ταλάντωσης

Η ενέργεια της ταλάντωσης Ε (ή ολική ενέργεια) ενός συστήματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ισούται με την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα για να το θέσουμε σε κίνηση (ταλάντωση).  Η ενέργεια αυτή θα δίνεται από τη σχέση:  Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι το πλάτος Α καθορίζεται από την ενέργεια  της ταλάντωσης, δηλαδή από την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα ώστε  να αρχίσει να ταλαντώνεται. Σε όλη την διάρκεια της ταλάντωσης η ενέργεια παραμένει  σταθερή. Η ενέργεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι σταθερή και ανάλογη µε το τετράγωνο του πλάτους της. Απόδειξη της παραπάνω σχέσης. Αν το σώμα βρίσκεται ακίνητο στην θέση ισορροπίας, για να μετακινηθεί σε µια άλλη θέση πρέπει να του ασκηθεί κατάλληλη εξωτερική δύναμη F εξ . Κατά την μετακίνηση αυτή θα ασκείται στο σώμα και η δύναμη επαναφοράς.  Για να μετακινηθεί το σώμα στην θέση (x) θα πρέπει το μέτρο της εξωτερικής δύναμης να είναι ίσο µε το μέτρο της δύναμης επανα

Ταλάντωση και Ελατήριο

Ελατήριο ονομάζεται ένα μηχανικό εξάρτημα το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει μηχανική ενέργεια παραμορφώμενο προσωρινά. Συνήθως το σχήμα είναι ελικοειδές, αλλά υπάρχουν και ελατήρια σε σχήμα ράβδου, οι σούστες. Το κάθε ελατήριο μπορεί να παραμορφωθεί ως προς μία διάστασή του υπό την επίδραση δύναμης. Όταν ασκείται δύναμη σε αυτήν τη διάσταση, το ελατήριο παραμορφώνεται αποθηκεύοντας το έργο της δύναμης.   Ιδανικό ελατήριο Σε ιδανικά θεωρητικά ελατήρια ισχύει απόλυτα ο νόμος του Hook , δε χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον και τα ελατήρια μπορούν πάντα να επιστρέψουν στο αρχικό τους μήκος. Επίσης η μάζα του ιδανικού ελατηρίου θεωρείται αμελητέα. [Στην πραγματικότητα χάνεται μικρό ποσό ενέργειας στο περιβάλλον ως θερμική ενέργεια, ενώ η παραμόρφωση μπορεί να γίνει μόνιμη. Κάθε ελατήριο έχει κάποια όρια αντοχής αν τα υπερβούν θα παραμορφωθεί ή θα σπάσει. Επιπλέον, με την επαναλαμβανόμενη χρήση το υλικό χάνει τις ιδιότητές του λόγω μηχανικής κόπωσης και αν δεν

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) - Συνισταμένη Δύναμη

Από την Α΄ Λυκείου γνωρίζεις τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής (2 ος νόμος του Newton), ΣF=mα . Επίσης, όπως γνωρίζεις για να υπάρχει επιτάχυνση πρέπει να υπάρχει και δύναμη που ασκείται σε κάποιο σώμα. Στην Α.Α.Τ. ισχύει α=-ω 2 x, ο συνδυασμός αυτών των δυο σχέσεων δίνει τη σχέση:  Σ F=-m ω 2 x     Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από την Θ.Ι. της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. Όταν το σώμα περνά από την Θ.Ι. η συνολική δύναμη που δέχεται ισούται με μηδέν. (Για το λόγο αυτό, ονομάζεται θέση ισορροπίας της ταλάντωσης). Επίσης, στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης η ΣF είναι μεγίστη. Στο βίντεο δες το διάνυσμα της δύναμης επαναφοράς (είναι πάντα προς την θέση ισορροπίας).      Αν συμβολίσουμε το γινόμενο mω 2 με D (που είναι σταθερό για κάθε ταλαντωτή), δηλαδή D = mω 2 Τότε θα έχουμε τη σχέση που δίνει τ

Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα κάνει απλή αρμόνική ταλάντωση

Το είδες εδώ , τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σε ασκήσεις που έχουμε ένα σώμα συνδεδεμένο με ένα ελατήριο και μας ζητείται να αποδείξουμε ότι σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δουλεύουμε πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι αρκεί να αποδείξουμε ότι σε μιά τυχαία θέση της κίνησης του σώματος η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό μπορεί να γραφεί στη μορφή:  Σ F=-Dx Για το σκοπό αυτό ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1. Σχεδιάζουμε το ελατήριο στη θέση φυσικού μήκους (ΘΦΜ). 2. Σχεδιάζουμε το σύστημα ελατήριο - σώμα στη θέση ισορροπίας του (Θ.Ι.) και   σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. (γράφουμε:)  Στη θέση ισορροπίας του συστήματος ισχύει   ΣF=0 Από τη σχέση αυτή για τη συνισταμένη των δυνάμεων στη θέση ισορροπίας προκύπτει μια συνθήκη για τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στην κατάσταση ισορροπίας. Δηλαδη:  Σ F =0  ή   mg - F ελ  =0   ή    mg = kx 1  (1) 3. Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα όταν το σώμα