Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Φως: όπως δεν το έχουμε δει ποτέ πριν.

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες κατόρθωσαν να συλλάβουν τη διττή φύση του φωτός, σωματιδιακή και κυματική, σε μια ενιαία εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.


Μέχρι τώρα, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να συλλάβουν εικόνες του φωτός, είτε ως σωματίδιο είτε ως κύμα. Μια ομάδα επιστημόνων όμως από την Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης στην Ελβετία κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια των προηγούμενων πειραμάτων χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια, ώστε να απαθανατίσει το φως  σε αυτή την πολύ παράξενη κατάσταση.

Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στον ασυνήθιστο πειραματικό σχεδιασμό. Αρχικά ένας παλμός φωτός λέιζερ τροφοδοτείται σε ένα μεταλλικό νανοκαλώδιο. Το λέιζερ προσθέτει ενέργεια στα φορτισμένα σωματίδια μέσα στο νανοκαλώδιο, προκαλώντας τη δόνησή τους. Το φως ταξιδεύει κατά μήκος αυτού το μικροσκοπικό καλωδίου προς δύο πιθανές κατευθύνσεις. Όταν δύο κύματα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις συναντηθούν σε κάποιο σημείο σχηματίζουν ένα στάσιμο κύμα. Στο συγκεκριμένο πείραμα, αυτό το στάσιμο κύμα γίνεται η πηγή φωτός, που ακτινοβολεί γύρω από το νανοκαλώδιο.

Σ' αυτό το σημείο το πείραμα γίνεται ιδιαίτερο. Οι επιστήμονες στέλνουν ένα ρεύμα ηλεκτρονίων κοντά στο νανοκαλώδιο, έτσι ώστε να συλλάβουν την εικόνα του στάσιμου κύματος του φωτός. Καθώς τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με το φως, που είναι περιορισμένο στο νανοκαλώδιο, είτε επιταχύνονται είτε επιβραδύνονται. Χρησιμοποιώντας ένα ταχύτατο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ώστε να εντοπίσουν τις θέσεις όπου συνέβαινε αυτή η αλλαγή στην ταχύτητα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να απεικονίσουν το στάσιμο κύμα, το οποίο δρα σαν δακτυλικό αποτύπωμα της κυματικής φύσης του φωτός.

Ενώ το παραπάνω φαινόμενο δείχνει την κυματική φύση του φωτός, αποδεικνύει ταυτόχρονα τη σωματιδιακή πτυχή της, με τον εξής τρόπο: Καθώς τα ηλεκτρόνια περνούν κοντά από το στάσιμο κύμα του φωτός, συγκρούονται με τα φωτόνια. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται η ταχύτητά τους. Η αλλαγή στην ταχύτητα εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής κβάντων ενέργειας μεταξύ των ηλεκτρονίων και των φωτονίων. Αυτή η εμφάνιση κβάντων ενέργειας αποτελεί την απόδειξη ότι το φως μέσα στο νανοκαλώδιο συμπεριφέρεται και ως σωματίδιο.

Μετά:
Αφιέρωμα στο φως.
Η διαμάχη για τη φύση του Φωτός: Νεύτωνας, Χουκ, Χόιχενς.
 
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) Εξισώσεις κίνησης

Περιοδικά ονομάζονται τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Π.χ. ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση εκκρεμούς, περιστροφή γης γύρω από τον ήλιο κ.ά.
(Σκέψου μερικά ακόμη…)
Στοιχεία περιοδικής κίνησης Κάθε περιοδική κίνηση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω τρία στοιχειά:
Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου ή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων του φαινομένου.
Η περίοδος είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής της είναι το 1 sec.

Συχνότητα (f) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το σταθερό πηλίκο του αριθμού Ν των επαναλήψεων του φαινομένου σε κάποιο χρόνο t, προς το χρόνο αυτό.Δηλαδή: Η συχνότητα είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης το 1 sec-1 ή 1 κύκλος/sec ή 1 Hz (Hertz).Σχέση μεταξύ περιόδου – συχνότητας Επειδή σε χρόνο t ίσο με μια περίοδο Τ έχουμε μια επανάληψη (Ν=1) του φαινομένου έχουμ…

Ενέργεια Ταλάντωσης

Η ενέργεια της ταλάντωσης Ε (ή ολική ενέργεια) ενός συστήματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ισούται με την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα για να το θέσουμε σε κίνηση (ταλάντωση). 
Η ενέργεια αυτή θα δίνεται από τη σχέση:  Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι το πλάτος Α καθορίζεται από την ενέργεια της ταλάντωσης, δηλαδή από την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα ώστε να αρχίσει να ταλαντώνεται. Σε όλη την διάρκεια της ταλάντωσης η ενέργεια παραμένει σταθερή. Η ενέργεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι σταθερή και ανάλογη µε το τετράγωνο του πλάτους της.

Απόδειξη της παραπάνω σχέσης. Αν το σώμα βρίσκεται ακίνητο στην θέση ισορροπίας, για να μετακινηθεί σε µια άλλη θέση πρέπει να του ασκηθεί κατάλληλη εξωτερική δύναμη Fεξ . Κατά την μετακίνηση αυτή θα ασκείται στο σώμα και η δύναμη επαναφοράς. 

Για να μετακινηθεί το σώμα στην θέση (x) θα πρέπει το μέτρο της εξωτερικής δύναμης να είναι ίσο µε το μέτρο της δύναμης επαναφοράς και να έχει αντίθετη φορά, σε κάθε χρονι…

Ταλάντωση και Ελατήριο

Ελατήριο ονομάζεται ένα μηχανικό εξάρτημα το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει μηχανική ενέργεια παραμορφώμενο προσωρινά. Συνήθως το σχήμα είναι ελικοειδές, αλλά υπάρχουν και ελατήρια σε σχήμα ράβδου, οι σούστες.
Το κάθε ελατήριο μπορεί να παραμορφωθεί ως προς μία διάστασή του υπό την επίδραση δύναμης. Όταν ασκείται δύναμη σε αυτήν τη διάσταση, το ελατήριο παραμορφώνεται αποθηκεύοντας το έργο της δύναμης.
Ιδανικό ελατήριο Σε ιδανικά θεωρητικά ελατήρια ισχύει απόλυτα ο νόμος του Hook, δε χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον και τα ελατήρια μπορούν πάντα να επιστρέψουν στο αρχικό τους μήκος. Επίσης η μάζα του ιδανικού ελατηρίου θεωρείται αμελητέα. [Στην πραγματικότητα χάνεται μικρό ποσό ενέργειας στο περιβάλλον ως θερμική ενέργεια, ενώ η παραμόρφωση μπορεί να γίνει μόνιμη. Κάθε ελατήριο έχει κάποια όρια αντοχής αν τα υπερβούν θα παραμορφωθεί ή θα σπάσει. Επιπλέον, με την επαναλαμβανόμενη χρήση το υλικό χάνει τις ιδιότητές του λόγω μηχανικής κόπωσης και αν δεν αντικατασταθεί θα σπάσει.]

Νόμο…

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) - Συνισταμένη Δύναμη

Από την Α΄ Λυκείου γνωρίζεις τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής (2ος νόμος του Newton), ΣF=mα. Επίσης, όπως γνωρίζεις για να υπάρχει επιτάχυνση πρέπει να υπάρχει και δύναμη που ασκείται σε κάποιο σώμα. Στην Α.Α.Τ. ισχύει α=-ω2x, ο συνδυασμός αυτών των δυο σχέσεων δίνει τη σχέση: 
ΣF=-m ω2x Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από την Θ.Ι. της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. Όταν το σώμα περνά από την Θ.Ι. η συνολική δύναμη που δέχεται ισούται με μηδέν. (Για το λόγο αυτό, ονομάζεται θέση ισορροπίας της ταλάντωσης). Επίσης, στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης η ΣF είναι μεγίστη.


Στο βίντεο δες το διάνυσμα της δύναμης επαναφοράς (είναι πάντα προς την θέση ισορροπίας). Αν συμβολίσουμε το γινόμενο mω2 με D (που είναι σταθερό για κάθε ταλαντωτή), δηλαδή D = mω2
Τότε θα έχουμε τη σχέση που δίνει τη δύναμη:F = −Dx (Μάθε την απόδειξη)

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή και σαν συν…

Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα κάνει απλή αρμόνική ταλάντωση

Το είδες εδώ, τώρα λίγο πιο αναλυτικά.
Σε ασκήσεις που έχουμε ένα σώμα συνδεδεμένο με ένα ελατήριο και μας ζητείται να αποδείξουμε ότι σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δουλεύουμε πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι αρκεί να αποδείξουμε ότι σε μιά τυχαία θέση της κίνησης του σώματος η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό μπορεί να γραφεί στη μορφή: ΣF=-DxΓια το σκοπό αυτό ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:


1. Σχεδιάζουμε το ελατήριο στη θέση φυσικού μήκους (ΘΦΜ).
2. Σχεδιάζουμε το σύστημα ελατήριο - σώμα στη θέση ισορροπίας του (Θ.Ι.) και  σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. (γράφουμε:) 
Στη θέση ισορροπίας του συστήματος ισχύει  ΣF=0
Από τη σχέση αυτή για τη συνισταμένη των δυνάμεων στη θέση ισορροπίας προκύπτει μια συνθήκη για τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στην κατάσταση ισορροπίας.
Δηλαδη: ΣF =0  ή   mg - Fελ =0   ή   mg = kx1 (1)
3. Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα όταν το σώμα βρίσκεται σε μια τυχαία θέσηαπό τη θέση ισορροπίας.
Από τις δυνάμεις που έχουν …