Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ενημέρωση σχολείων για την ενδοοικογενειακή βία.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των μαθητών της Β’θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας με θέμα την ενδοοικογενειακή βία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με πρωτοβουλία των τριών στελεχών του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας, Έφης Π. Τσαπαροπούλου (ψυχολόγος), Χαρούλας Δ. Νατσιοπούλου (κοινωνική λειτουργός) και Σταυρούλας Ι. Σιδηροπούλου (νομική σύμβουλος), εκπονήθηκε ενημερωτικό πρόγραμμα με θέμα την ενδοοικογενειακή βία. 
Πραγματοποιήθηκαν περιοδείες σε Γυμνάσια και Λύκεια της Βέροιας (μεταξύ Ιανουάριο και Απρίλιο του 2015), αφιερώνοντας δύο διδακτικές ώρες σε κάθε τάξη, κατά τη διάρκεια των οποίων αναλύθηκαν τα ψυχοκοινωνικά και νομικά ζητήματα του παραπάνω ζητήματος και οι προεκτάσεις του τόσο στη γυναίκα και στους εφήβους ως μέλη της οικογένειας όσο και στην κοινωνία. Το πρόγραμμα στα σχολεία ξεκίνησε με τη συμπλήρωση εκ μέρους των μαθητών ανώνυμου ερωτηματολογίου σχετικού με την ενδοοικογενειακή βία. Το ίδιο ερωτηματολόγιο με τις ίδιες ερωτήσεις απάντησαν και πάλι στο τέλος της παρουσίασης οι μαθητές, προκειμένου να γίνει αντιληπτό αν μετά την ανάλυση των επί μέρους ζητημάτων κατανόησαν αυτά που συζητήθηκαν μέσα στην τάξη.
Ακολούθησε η προβολή ενός δίλεπτου αποσπάσματος μιας animation μικρού μήκους νορβηγικής πολυβραβευμένης ταινίας, με τίτλο “Sinnaman” (o θυμωμένος άνθρωπος). 
Η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου, έδωσε μέσα από διαφάνειες περισσότερες λεπτομέρειες στους μαθητές τόσο για την τοποθεσία όσο και για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Συμβουλευτικής, για το είδος των περιστατικών που γίνονται δεκτά και που απασχολούν τις τρεις ειδικότητες, για τον τρόπο παραπομπής περιστατικών, καθώς και για τα είδη βίας και τις συνέπειες που μπορεί να βιώνει μια γυναίκα κι ένας έφηβος.
Στη συνεχεια αναφερθηκαν τρόποι με τους οποίους γίνεται αντιληπτό το πότε κάποιος κακοποιείται μέσα στην οικογένειά του, τονίζοντας παράλληλα τις συνέπειες στον έφηβο. Παρουσιάστηκαν στους μαθητές πραγματικές ζωγραφιές γυναικών που είχαν καταφύγει στο Κέντρο, οι οποίες δημιουργήθηκαν τόσο στην αρχή και στη διάρκεια των ψυχολογικών συνεδριών, όσο και κατά την ολοκλήρωσή τους, τονίζοντας ότι “η βία είναι το τελευταίο επιχείρημα των αποτυχημένων”. 
Η νομική σύμβουλος του Κέντρου, ανέλυσε τον Νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας και αναφέρθηκε στη νομική αντιμετώπιση των περιστατικών, εξηγώντας στους μαθητές τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανηλίκων, αλλά και τον τρόπο υποβολής μήνυσης-καταγγελίας εκ μέρους τους. Έγινε αναφορά στον ποινικό σωφρονισμό και στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων μέσα στην οικογένεια, καθιστώντας σαφές ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. 
Μετά το πέρας όλων των ομιλιών, η ψυχολόγος, η κοινωνική λειτουργός και η δικηγόρος συζήτησαν με τους μαθητές, δέχθηκαν ερωτήσεις τους πάνω σε ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίωρης παρουσίασης και τους μοίρασαν φυλλάδιο με τα τηλέφωνα και τα στοιχεία του Κέντρου. Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) Εξισώσεις κίνησης

Περιοδικά ονομάζονται τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Π.χ. ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση εκκρεμούς, περιστροφή γης γύρω από τον ήλιο κ.ά.
(Σκέψου μερικά ακόμη…)
Στοιχεία περιοδικής κίνησης Κάθε περιοδική κίνηση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω τρία στοιχειά:
Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου ή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων του φαινομένου.
Η περίοδος είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής της είναι το 1 sec.

Συχνότητα (f) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το σταθερό πηλίκο του αριθμού Ν των επαναλήψεων του φαινομένου σε κάποιο χρόνο t, προς το χρόνο αυτό.Δηλαδή: Η συχνότητα είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης το 1 sec-1 ή 1 κύκλος/sec ή 1 Hz (Hertz).Σχέση μεταξύ περιόδου – συχνότητας Επειδή σε χρόνο t ίσο με μια περίοδο Τ έχουμε μια επανάληψη (Ν=1) του φαινομένου έχουμ…

Ενέργεια Ταλάντωσης

Η ενέργεια της ταλάντωσης Ε (ή ολική ενέργεια) ενός συστήματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ισούται με την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα για να το θέσουμε σε κίνηση (ταλάντωση). 
Η ενέργεια αυτή θα δίνεται από τη σχέση:  Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι το πλάτος Α καθορίζεται από την ενέργεια της ταλάντωσης, δηλαδή από την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα ώστε να αρχίσει να ταλαντώνεται. Σε όλη την διάρκεια της ταλάντωσης η ενέργεια παραμένει σταθερή. Η ενέργεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι σταθερή και ανάλογη µε το τετράγωνο του πλάτους της.

Απόδειξη της παραπάνω σχέσης. Αν το σώμα βρίσκεται ακίνητο στην θέση ισορροπίας, για να μετακινηθεί σε µια άλλη θέση πρέπει να του ασκηθεί κατάλληλη εξωτερική δύναμη Fεξ . Κατά την μετακίνηση αυτή θα ασκείται στο σώμα και η δύναμη επαναφοράς. 

Για να μετακινηθεί το σώμα στην θέση (x) θα πρέπει το μέτρο της εξωτερικής δύναμης να είναι ίσο µε το μέτρο της δύναμης επαναφοράς και να έχει αντίθετη φορά, σε κάθε χρονι…

Ταλάντωση και Ελατήριο

Ελατήριο ονομάζεται ένα μηχανικό εξάρτημα το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει μηχανική ενέργεια παραμορφώμενο προσωρινά. Συνήθως το σχήμα είναι ελικοειδές, αλλά υπάρχουν και ελατήρια σε σχήμα ράβδου, οι σούστες.
Το κάθε ελατήριο μπορεί να παραμορφωθεί ως προς μία διάστασή του υπό την επίδραση δύναμης. Όταν ασκείται δύναμη σε αυτήν τη διάσταση, το ελατήριο παραμορφώνεται αποθηκεύοντας το έργο της δύναμης.
Ιδανικό ελατήριο Σε ιδανικά θεωρητικά ελατήρια ισχύει απόλυτα ο νόμος του Hook, δε χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον και τα ελατήρια μπορούν πάντα να επιστρέψουν στο αρχικό τους μήκος. Επίσης η μάζα του ιδανικού ελατηρίου θεωρείται αμελητέα. [Στην πραγματικότητα χάνεται μικρό ποσό ενέργειας στο περιβάλλον ως θερμική ενέργεια, ενώ η παραμόρφωση μπορεί να γίνει μόνιμη. Κάθε ελατήριο έχει κάποια όρια αντοχής αν τα υπερβούν θα παραμορφωθεί ή θα σπάσει. Επιπλέον, με την επαναλαμβανόμενη χρήση το υλικό χάνει τις ιδιότητές του λόγω μηχανικής κόπωσης και αν δεν αντικατασταθεί θα σπάσει.]

Νόμο…

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) - Συνισταμένη Δύναμη

Από την Α΄ Λυκείου γνωρίζεις τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής (2ος νόμος του Newton), ΣF=mα. Επίσης, όπως γνωρίζεις για να υπάρχει επιτάχυνση πρέπει να υπάρχει και δύναμη που ασκείται σε κάποιο σώμα. Στην Α.Α.Τ. ισχύει α=-ω2x, ο συνδυασμός αυτών των δυο σχέσεων δίνει τη σχέση: 
ΣF=-m ω2x Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από την Θ.Ι. της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. Όταν το σώμα περνά από την Θ.Ι. η συνολική δύναμη που δέχεται ισούται με μηδέν. (Για το λόγο αυτό, ονομάζεται θέση ισορροπίας της ταλάντωσης). Επίσης, στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης η ΣF είναι μεγίστη.


Στο βίντεο δες το διάνυσμα της δύναμης επαναφοράς (είναι πάντα προς την θέση ισορροπίας). Αν συμβολίσουμε το γινόμενο mω2 με D (που είναι σταθερό για κάθε ταλαντωτή), δηλαδή D = mω2
Τότε θα έχουμε τη σχέση που δίνει τη δύναμη:F = −Dx (Μάθε την απόδειξη)

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή και σαν συν…

Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα κάνει απλή αρμόνική ταλάντωση

Το είδες εδώ, τώρα λίγο πιο αναλυτικά.
Σε ασκήσεις που έχουμε ένα σώμα συνδεδεμένο με ένα ελατήριο και μας ζητείται να αποδείξουμε ότι σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δουλεύουμε πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι αρκεί να αποδείξουμε ότι σε μιά τυχαία θέση της κίνησης του σώματος η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό μπορεί να γραφεί στη μορφή: ΣF=-DxΓια το σκοπό αυτό ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:


1. Σχεδιάζουμε το ελατήριο στη θέση φυσικού μήκους (ΘΦΜ).
2. Σχεδιάζουμε το σύστημα ελατήριο - σώμα στη θέση ισορροπίας του (Θ.Ι.) και  σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. (γράφουμε:) 
Στη θέση ισορροπίας του συστήματος ισχύει  ΣF=0
Από τη σχέση αυτή για τη συνισταμένη των δυνάμεων στη θέση ισορροπίας προκύπτει μια συνθήκη για τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στην κατάσταση ισορροπίας.
Δηλαδη: ΣF =0  ή   mg - Fελ =0   ή   mg = kx1 (1)
3. Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα όταν το σώμα βρίσκεται σε μια τυχαία θέσηαπό τη θέση ισορροπίας.
Από τις δυνάμεις που έχουν …