Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Θέματα Φυσικής 2015, σχολιασμός.

Τα θέματα της Φυσικής Κατεύθυνσης για το σχολικό έτος 2015 ήταν απαιτητικά αλλά ξεκάθαρα διατυπωμένα. Προφανώς έτσι θα έπρεπε να είναι, μιλώντας για φυσική – αν ήταν εύκολη θα τη διδάσκαμε και στις παιδικές κατασκηνώσεις. Έκδηλα οι πικραμένοι θα κατηγορήσουν το σύστημα, την επιτροπή, τα φροντιστήρια και σαφώς τον Νταρθ Βέιντερ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα των φετινών θεμάτων έχει να κάνει με την διαβαθμισμένη δυσκολία, η οποία ήταν ανύπαρκτη, κι αυτό είναι πρόβλημα. Ο βασικός σκοπός των θεμάτων είναι να εξετάσει και να κατατάξει τους μαθητές με βάση τις γνώσεις τους. Η ανυπαρξία διαβάθμισης αυτομάτως εξαφανίζει τον μέσο μαθητή. Βαθμολογικά τουλάχιστον, γιατί ως γενικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο λόγω της πτώσης των βάσεων.Κατά τα άλλα: 

Θέμα Α’: Βατό, χωρίς καμία υπόνοια κριτικής σκέψης.  

Θέμα Β’: 
Β1: Δεν ήταν παγίδα, ήταν ένα ξεκάθαρο θέμα μηχανικής το οποίο διδάσκεται. 

Β2: Εύκολο, κλασικό στάσιμο κύμα, όποιος έχει λύσει παλαιότερα θέματα θα διαπίστωνε σήμερα ότι στο παρελθόν έχει ξαναδοθεί κάτι αντίστοιχο.

Β3: Απαιτητικό και αρκετά μεγάλο για Β.  Αν δεν έχει διδαχθεί ο μαθητής κάτι αντίστοιχο δύσκολα θα έφτανε στη λύση. Αλλά κάθε φροντιστής που σέβεται τους μαθητές του, τέτοια θέματα διδάσκει. 

Θέμα Γ’: 
Γ1: Αν ήσουν οικειοποιημένος με την διατήρηση της ενέργειας το έβγαζες, ήθελε κριτική σκέψη και  προσοχή για να μην χαθεί χρόνος. 
Γ2: Αν δεν έβγαζες το Γ1 δεν μπορούσες να το βγάλεις, αριθμητικά τουλάχιστον, κατά τα άλλα ήταν χιλιοειπωμένο ερώτημα.
Γ3: Αν δεν έβγαζες το Γ1 δεν μπορούσες να το βγάλεις, αριθμητικά τουλάχιστον, κατά τα άλλα ήταν χιλιοειπωμένο ερώτημα.
Γ4: Ήταν μαθηματικό χωρίς κανένα φυσικό περιεχόμενο. 

Πρώτο σκέλος: 
Να γράψετε τη συνάρτηση f που συνδέει το τετράγωνο του φορτίου του πυκνωτή με το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος από το οποίο διαρρέεται το πηνίο q2=f(i2)...
#facepalm. Γιατί; Ποιο το φυσικό νόημα σε αυτό; Κανένα. 

Δεύτερο σκέλος: 
…και να την παραστήσετε γραφικά. #doublefacepalm. Ζητήσατε από μαθητές Γ' Λυκείου αυτό:
Σοβαρά τώρα;

Θέμα Δ’: 
Δ1: Κλασικό ερώτημα με εφαρμογή των θεμελιωδών νόμων της φυσικής, ενδεχομένως να υπήρξε πρόβλημα στη μεταφορά της γωνίας.
Δ2: Αρκετά σύνθετο αλλά βασισμένο σε γνωστές αρχές με χρήση κεντρομόλου δύναμης. Αρκετές πράξεις αλλά ωραίο φυσικό θέμα.
Δ3: Ερώτημα το οποίο «κυκλοφορεί» σε σημειώσεις και βοηθήματα. Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας με ιδιαίτερη προσοχή στο ανώτερο σημείο. 
Δ4: Βαθμολογικό bonus, λυνόταν σε μια σειρά.


Αυτά για φέτος μαθητή, μη σκας, καλή ξεκούραση. Τα καλύτερα σου δεν τα έχεις δει ακόμη… Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) Εξισώσεις κίνησης

Περιοδικά ονομάζονται τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Π.χ. ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση εκκρεμούς, περιστροφή γης γύρω από τον ήλιο κ.ά.
(Σκέψου μερικά ακόμη…)
Στοιχεία περιοδικής κίνησης Κάθε περιοδική κίνηση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω τρία στοιχειά:
Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου ή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων του φαινομένου.
Η περίοδος είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής της είναι το 1 sec.

Συχνότητα (f) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το σταθερό πηλίκο του αριθμού Ν των επαναλήψεων του φαινομένου σε κάποιο χρόνο t, προς το χρόνο αυτό.Δηλαδή: Η συχνότητα είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης το 1 sec-1 ή 1 κύκλος/sec ή 1 Hz (Hertz).Σχέση μεταξύ περιόδου – συχνότητας Επειδή σε χρόνο t ίσο με μια περίοδο Τ έχουμε μια επανάληψη (Ν=1) του φαινομένου έχουμ…

Ενέργεια Ταλάντωσης

Η ενέργεια της ταλάντωσης Ε (ή ολική ενέργεια) ενός συστήματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ισούται με την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα για να το θέσουμε σε κίνηση (ταλάντωση). 
Η ενέργεια αυτή θα δίνεται από τη σχέση:  Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι το πλάτος Α καθορίζεται από την ενέργεια της ταλάντωσης, δηλαδή από την ενέργεια που προσφέραμε αρχικά στο σύστημα ώστε να αρχίσει να ταλαντώνεται. Σε όλη την διάρκεια της ταλάντωσης η ενέργεια παραμένει σταθερή. Η ενέργεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι σταθερή και ανάλογη µε το τετράγωνο του πλάτους της.

Απόδειξη της παραπάνω σχέσης. Αν το σώμα βρίσκεται ακίνητο στην θέση ισορροπίας, για να μετακινηθεί σε µια άλλη θέση πρέπει να του ασκηθεί κατάλληλη εξωτερική δύναμη Fεξ . Κατά την μετακίνηση αυτή θα ασκείται στο σώμα και η δύναμη επαναφοράς. 

Για να μετακινηθεί το σώμα στην θέση (x) θα πρέπει το μέτρο της εξωτερικής δύναμης να είναι ίσο µε το μέτρο της δύναμης επαναφοράς και να έχει αντίθετη φορά, σε κάθε χρονι…

Ταλάντωση και Ελατήριο

Ελατήριο ονομάζεται ένα μηχανικό εξάρτημα το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει μηχανική ενέργεια παραμορφώμενο προσωρινά. Συνήθως το σχήμα είναι ελικοειδές, αλλά υπάρχουν και ελατήρια σε σχήμα ράβδου, οι σούστες.
Το κάθε ελατήριο μπορεί να παραμορφωθεί ως προς μία διάστασή του υπό την επίδραση δύναμης. Όταν ασκείται δύναμη σε αυτήν τη διάσταση, το ελατήριο παραμορφώνεται αποθηκεύοντας το έργο της δύναμης.
Ιδανικό ελατήριο Σε ιδανικά θεωρητικά ελατήρια ισχύει απόλυτα ο νόμος του Hook, δε χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον και τα ελατήρια μπορούν πάντα να επιστρέψουν στο αρχικό τους μήκος. Επίσης η μάζα του ιδανικού ελατηρίου θεωρείται αμελητέα. [Στην πραγματικότητα χάνεται μικρό ποσό ενέργειας στο περιβάλλον ως θερμική ενέργεια, ενώ η παραμόρφωση μπορεί να γίνει μόνιμη. Κάθε ελατήριο έχει κάποια όρια αντοχής αν τα υπερβούν θα παραμορφωθεί ή θα σπάσει. Επιπλέον, με την επαναλαμβανόμενη χρήση το υλικό χάνει τις ιδιότητές του λόγω μηχανικής κόπωσης και αν δεν αντικατασταθεί θα σπάσει.]

Νόμο…

Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ) - Συνισταμένη Δύναμη

Από την Α΄ Λυκείου γνωρίζεις τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής (2ος νόμος του Newton), ΣF=mα. Επίσης, όπως γνωρίζεις για να υπάρχει επιτάχυνση πρέπει να υπάρχει και δύναμη που ασκείται σε κάποιο σώμα. Στην Α.Α.Τ. ισχύει α=-ω2x, ο συνδυασμός αυτών των δυο σχέσεων δίνει τη σχέση: 
ΣF=-m ω2x Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από την Θ.Ι. της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. Όταν το σώμα περνά από την Θ.Ι. η συνολική δύναμη που δέχεται ισούται με μηδέν. (Για το λόγο αυτό, ονομάζεται θέση ισορροπίας της ταλάντωσης). Επίσης, στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης η ΣF είναι μεγίστη.


Στο βίντεο δες το διάνυσμα της δύναμης επαναφοράς (είναι πάντα προς την θέση ισορροπίας). Αν συμβολίσουμε το γινόμενο mω2 με D (που είναι σταθερό για κάθε ταλαντωτή), δηλαδή D = mω2
Τότε θα έχουμε τη σχέση που δίνει τη δύναμη:F = −Dx (Μάθε την απόδειξη)

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή και σαν συν…

Ταλάντωση και πλαστική κρούση

Θυμήσου την ορμή: 
Για ένα σώμα μάζας m που κινείται µε ταχύτητα u η ορμή του p δίνεται από τη σχέση: p=mu

Η ορμή p είναι ένα διανυσματικό μέγεθος το ο­ποίο έχει: μέτρο p = mu,διεύθυνση και φορά ίδια µε τη διεύθυνση και τη φορά της ταχύτητας u,μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 kg ∙ m/s (ισοδύναμη μονάδα είναι το 1 Ν∙s).Η ορμή, ως διανυσματικό μέγεθος, έχει όλες τις ιδιότητες των διανυσμάτων. Έτσι: μπορεί ν' αναλυθεί σε άξονες, δηλαδή σε συ­νιστώσες px και py,μεταβάλλεται αν μεταβληθεί τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία της, δηλαδή το μέτρο της, η διεύθυνσή της ή η φορά της.Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής (dp/dt) ισούται με την δύναμη ή τη συνισταμένη των δυνάμεων (ΣF) που ασκούνται στο σώμα.

Προσοχή:

Όταν στις ασκήσεις πρέπει να υπολογίσεις την μεταβολή της ορμής τότε θα υπολογίζεις την σχέση:Δp = pτελ – pαρχΕνώ όταν  ζητείται ο ρυθμό μεταβολής της ορμής θα υπολογίζεις τη σχέση: dp/dt ή ΣF. Θυμήσου:
Σύστημα σωμάτων ονομάζουμε κάθε σύνολο σωμάτων, τα οποία απομονώνουμε νοητι…